Lejebetingelser:

Læs vores betingelser her inden du lejer udstyr.

Før du lejer:

Husk at leje udstyr der passer til dit arrangement, alt udstyr er professionelt udstyr – men alt har sine begrænsninger. Er du i tvivl om det er det rigtige du har valgt, så tøv ikke med at kontakte os, vi hjælper gerne med at sammensætte den helt rigtige pakke til dit arrangement.

Det er altid vigtigt at aftale med en evt. udlejer af festlokaler o.lign, hvad der er tilladt! TH Sound hæfter ikke på nogen måde, for evt. klager/anmeldelser over for højt musik, for meget røg eller lignende.

Husk at sikre dig ved leje af røgmaskiner, at der må benyttes røg effekter – kan være restriktioner pga røgalarmer eller lignende – TH Sound hæfter ikke på nogen måde for klager herom – det er fuldt ud lejer der bærer ansvaret, for brugen af udstyret i dennes varetægt. Lejer hæfter ligeledes for defekt udstyr ved alle former for automatisk brandslukningsanordninger.

Prisen for leje er altid for 24 timer (1 Arrangement) med mindre andet er aftalt!

Kontakt os endelig hvis der skulle være spørgsmål til lejebetingelserne.

De bedste “Spille” hilsener

TH Sound

Lejebetingelser:

Ansvarlighed/skade:

Lejeren er 100% økonomisk ansvarlig over for udlejer og eventuel tredje person. i tilfælde af at der i udlejningsperioden sker skade på det lejede udstyr eller at udstyret bortkommer. dette gælder også når skader på højtalere osv. skyldes at mixerens output er oppe i det røde felt. dette omfatter tillige udlejers driftstab i reparations- eller erstatningsperioden. lejer er forpligtet til at have en dækkende forsikring af det lejede udstyr. THSound har intet ansvar overfor lejer i tilfælde af f.eks. ildebrand, personskader eller lignende, hvis det lejede er årsag til dette. Dette gælder også eventuelle tab for lejer i sådanne tilfælde. udstyret skal returneres som udleveret. hvis dette ikke overholdes er udlejer, THSound, berettiget til at kræve ekstra betaling for rens eller reparation af udstyr.


Hæftelse:

i tilfælde af, at det udlejede udstyr ikke fungerer efter hensigten, hæfter THSound maksimalt for et beløb svarende til lejeprisen af det ikke fungerende lejede udstyr. Dette gælder dog kun hvis kunden har ringet til os når de opdager at udstyret ikke fungerer. Hvis de ikke gør det frafalder deres reklamationsret. hvis vi bliver kaldt ud for at tilse udstyr og der ikke er problemer med vores udstyr hæfter kunden for ekstra tekniker time og kørsel efter gældende priser. Hvis der lejes røgmaskiner o.lign. er det kundens eget ansvar at sikre sig, at disse må benyttes i lokalerne hvor festen afholdes. i tilfælde hvor dette alligevel benyttes og udløser f.eks. røgalarmer, kan THSound ikke holdes ansvarlig.


Eventuel tvist:

I tilfælde af eventuelle retssager forbundet med udlejningen forpligter udlejer sig at betale samtlige omkostninger forbundet hermed inklusive advokat, retsafgift eller lign. 100% både for udlejer og lejer.


Aflysning:

I tilfælde af aflysning skal udstyret afbestilles skriftligt minimum 48 timer før eventet, ellers opkræves fuld lejepris.


Levering og afhentning:

Hos THSound foregår levering og afhentning udelukkende fra vores side, dette betyder at vi leverer udstyret og afhenter det igen. hvis udlejer er forhindret i at aflevere på et aftalt afhentningstidspunkt, skal dette underrettes telefonisk og lejer skal have et OK fra os. Ved levering kan opsætning af udstyr tilvælges, hvis dette ikke bliver tilvalgt, står lejer for at det lejede udstyr er pakket sammen på afhentningstidspunktet. I tilfælde af forsinkelser fra kundens side faktureres et ekstra ventetillæg på 125,- pr. påbegyndt 15 min. i tilfælde af at vi kører forgæves faktureres ekstra transport. Hos THSound har vi gratis levering og afhentning af en radius på 50km fra adressen Hasselkær 10, 6200 Aabenraa, efter dette vil leveringspriser fremgå inde under leveringsbetingelser.


lejer erklærer sig ved indgået aftale at være indforstået med ovenstående betingelser.

Indkøbskurv